Оценка на соларен потенциал

Оценка на соларен потенциал се извършва в 3 етапа:

  • Изготвяне на цифров модел на покривите;
  • Определяне на подходящи покрививни повърхности;
  • Оценка на соларната енергия;

https://burgas.solarcities.bg/info#

Вижте още