Енергиен офис Бургас

Енергийният офис е контактна точка на Община Бургас за граждани и бизнес по въпроси свързани с енергийна ефективност, ВЕИ и политиките на гр. Бургас в областа на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници.

Актуално