Регистър на фирмите за технически обследвания :

http://: https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d

 

Регистър на фирмите за енергийни обследвания: 

https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register

* в първото поле „Регистър“ трябва да изберете „Вписани фирми в регистъра по чл. 44 ал. 1“ и след това да натиснете бутона „Търси“

 

Вижте още