Целта на процедурата е да се увеличи използването на възобновяема енергия в крайното потребление на енергия в сектор домакинства чрез предоставяне на финансиране за закупуването на най-доброто оборудване за слънчеви инсталации за БГВ и фотоволтаични системи.

Срокове за кандидатстване
Начален срок: 09.05.2023 г. 11:00 ч.
Краен срок: 10.11.2023 г. 17:00 ч.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/d5358ff6-70f3-49ba-96f1-ce8790300fb2

Вижте още