В рамките на настоящата процедура се предвижда финансиране на мерки за енергийно обновяване на държавни и общински сгради за административно обслужване, сгради за обществено обслужване в областта на културата и изкуството и сгради за спорт.

https://eumis2020.government.bg/bg/s/Procedure/Info/7656ebb9-a693-4b93-9175-6318308782a5