bg_image
За проекта

Енергиен офис Бургас предоставя услуги и консултации свързани с:
- актуални програми и инструменти за подпомагане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ;
- разяснения по насоките за кандидатстване по програми финансиращи дейности за ЕЕ и ВЕИ;
- обучения на теми ЕЕ и ВЕИ.