Регистър на фирмите за енергийни и технически обследвания

 

Фирмите, които могат да изготвят енергийни обследвания, регистърът е тук:

https://portal.seea.government.bg/bg/Companies/Register

(в първото поле „Регистър“ трябва да изберете „Вписани фирми в регистъра по чл. 44 ал. 1“ и след това да натиснете бутона „Търси“). След като се покажат всички фирми, в полето „Адрес“ може да филтрирате по азбучен ред.

 

Относно фирмите, които могат да извършват техническо обследване и да издават технически паспорт, регистърът е тук: https://www.dnsk.mrrb.government.bg/UI/Register.aspx?0ZKDwUgLUJomQ%2fiVsaJkdkSil%2fq%2b4n%2bGx%2bCYa8KC1g0%3d