Министърът на енергетиката Росен Христов посети днес новооткрития Енергиен офис на Община Бургас, който отвори врати в сградата на Културен дом НХК. В него общински експерти дават информация на гражданите и бизнеса за програмите, свързани с прилагането на мерки за енергийна ефективност и добиването на енергия от ВЕИ.

„Радвам се, че сте открили такъв офис, защото това е изключително улеснение за гражданите по отношение на подготовката на документацията за кандидатстване и възможност да се възползват максимално от програмите за енергийна ефективност. Ще определим координатори от страна на Министерството на енергетиката, които да са в ежедневна координация с общинските офиси за най-често задаваните въпроси от гражданите“, заяви министър Христов.

Засега Енергиен офис има открит само в Бургас, но желанието на министерството е останалите общини да бъдат активни за разкриването на такива, допълни още министърът на енергетиката.

Енергийният офис на Община Бургас функционира с подкрепата на проект „Градове захранвани от слънцето. Отключване на потенциала на градовете Бургас и София за производство на слънчева енергия (Слънчеви Градове)“, финансиран в рамките на Европейската инициатива за климата (EUKI).

„В момента най-голям интерес бургаските граждани проявяват към програмата за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради. Експертите на Общината подпомагат хората при попълването на документите за кандидатстване по програмата и ги информират за предстоящите възможности. До този момент над 215 сдружения на собствениците в морския град са подали документи, очаква се броят им да нарасне до над 250“, каза кметът Димитър Николов.

От отварянето си до днес офисът е посетен от над 150 граждани. От него се възползват и жители на други общини и областни градове.

Енергийният офис ще е и място за организиране на различни дискусии, обучителни семинари както за граждани, така и за професионалисти. Ще бъдат канени специалисти в сферата на енергийната ефективност и възобновяема енергия, които да изнасят лекции и презентации.

Офисът работи всеки делничен ден от 08:30 до 17:15 часа. За информация можете да звъните на телефон 056/ 81 37 65. Мястото е избрано така, че да е удобно за гражданите и да ги улеснява в максимална степен при търсенето на полезна информация. В него постоянно ще работят двама експерти. Ще има предварително обявен график за консултации с други специалисти в областта на енергийната ефективност, които ще се извършват също на място в офиса. Запитванията може да се изпращат и на e-mail: energyoffice@burgas.bg.

МРРБ определи 80 000 000 лв. максимален финансов ресурс за община Бургас, който ще обезпечи изпълнението на мерки за енергийна ефективност на не повече от 30 сгради, в зависимост от големината им. Всички, които отговарят на предварително определените условия и са представили необходимите документи в пълен обем, ще бъдат обработени от екип на Община Бургас и подадени на МРРБ в срок до 31.05.2023 г. В Община Бургас няма да се прави класиране на подадените заявления и проектни предложения. Комисия, назначена от кмета, ще преглежда документите на сдруженията и при нередовност ще дава указания на домоуправителите за привеждането им в съответствие с изискванията на МРРБ.

Фирмите, които ще изготвят техническия паспорт и енергийното обследване, ще започнат работа през януари в комплексите „Меден рудник“, „Изгрев“, „Зорница“, „Славейков“, „Зора“, „Братя Миладинови“, „Лазур“.

Тъй като не се явиха желаещи, които да обследват сградите в ЦГЧ и к-с „Възраждане“, още в първите дни на новата година Община Бургас ще направи втори опит и ще стартира нова процедура по реда на ЗОП.

Предвид необходимия технологичен срок за обработка на подадените заявления и подготовка на проектното предложение, Община Бургас определя краен срок за приемане на заявления до 28.02.2023 г.

За допълните указния можете да посетите новия Енергиен офис в сградата на Културен дом НХК.

Вижте още