„Устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – Етап II“

                  Изпълнение на инвестиции от крайни получатели

                    КЪДЕ: гр. БУРГАС, Културен дом НХК, пл. „Тройката“ 1

                       КОГА:   5  Декември  2023г  от  11:30 – 13:30 часа.

                                    

                        Информационен ден Енергиен офис на Община Бургас

                   Презентации от срещата на 05.12.2023г :

                                    Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд – етап II

                       Изолационни материали

Вижте още