На 12 и 13 октомври, 2023г. Енергиен офис Бургас беше домакин на Изложение за възобновяеми енергийни източници, превозни средства с нулеви емисии и зарядна инфраструктура.

Над 15 представители на малкия и среден бизнес представиха своята дейност в рамките на изложението и по време на паралелните сесии провеждащи се в Енергиен офис Бургас. Гостите на събитието имаха възможност да обогатят своите знания по отношение на изграждането и функционирането на фотоволтаични централи, ползите от внедряване на ВЕИ в дейността на предприятията и домакинствата, решения за зареждане на електромобили за лично и комерсиално ползване.

Представители на Община Бургас и Българска соларна асоциация представиха соларния кадастър на гр. Бургас, който дава изключително подробна и точна информация за потенциала на покривните пространства на многофамилни жилищни сгради за изграждане на фотоволтаични централи, както и  административните и технически изисквания за изграждането им.

Фирма БурасБус EООД разказаха за предимствата на електрическите автобуси, които са част от постоянния им подвижен състав обслужващ обществените линии на община Бургас, както и за изградената 1 MW фотоволтаична централа свързана със станциите за зареждане на електробусите.

Компании от „Индустриален и логистичен парк – Бургас“ АД представиха добри практики от добиването на енергия чрез възобновяеми източници за техните производства. Фирмите Джей Ел Пи, Тандем1991 и „Младост“ представиха пред аудиторията добрия си опит и резултатите от изградени и работещи фотоволтаични централи. Фирма „Термал Инженеринг“ ООД направиха детайлна презентация на изградената система с геотермална енергия за отопление и охлаждане на Детска ясла № 3.

Перспективите за развитие на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства на територията на страната бяха представени от фирмите Финес Енерджи ООД и Eldrive България.

Представител на Министерство на енергетиката разказа подробно условията за кандидатстване по отворената към момента схема за подпомагане на домакинствата за изграждане на фотоволтаични централи.

 

Бова кар представиха два от актуалните модела на BMW задвижвани изцяло с електрическа енергия.

Изложението и информационните сесии бяха посетено от голям представители на бизнеса, съсловните организации, граждани, както и ученици и преподаватели от професионалните гимназии в гр. Бургас.

 

Изложение за възобновяеми енергийни източници се организира в рамките на проект Слънчеви градове, финансиран от eевропейската инициатива за опазване на климата (EUKI) на Федералното министерство на икономиката и опазването на климата (BMWK).

Вижте още