Презареждането на електрически превозни средства е сравнително нова технология, която  се развива с бързи темпове. В резултат на това се използват много различни термини и определения, които често се отнасят за едно и също явление. Тази страница дава възможност на читателя да се запознае със съответните термини. Тези термини са групирани по тема. Тази страница има за цел да даде ясни дефиниции и обяснения, относно съответните аспекти на зареждането на електрически превозни средства.

Форумът за устойчив транспорт на ЕС дава следните определения, които ни дават отправната точка на тази публикация:

  1. Басейнът за презареждане:  се състои от една или няколко станции за презареждане или подходящи паркинги. Пулът за презареждане се управлява от един оператор на зарядна точка (CPO) на едно място/адрес и GPS координати. Пулът за презареждане е обект, подходящ за „картографски изглед“, който има инструменти за насочване и всички функции, които представляват елемент на инфраструктура за презареждане на карта.
  2. Станция за презареждане / стълб за презареждане / док за презареждане / станция за зареждане на електрически превозни средства (EVCS):

Станцията за презареждане е физически обект с една или повече точки за презареждане, споделящи общ интерфейс за идентификация на потребителя. Всички физически интерфейси „човек-машина“ се намират в станцията за презареждане. Някои станции за зареждане имат значка / RFID четец, бутони, дисплеи, светодиоди. Други станции са „Plug & Charge“, без бутони, дисплей и т.н. В тези случаи автомобилът се идентифицира автоматично.

Станцията за презареждане се определя от: Един физически обект; Един потребителски интерфейс.

  1. Точка за презареждане / Позиция за презареждане / Захранващо оборудване за електрически превозни средства (EVSE):

 

Електрическата енергия се доставя през зарядна точка. Точка за презареждане може да има един или няколко конектора (изходи или щепсели), за да побере различни типове конектори. Само един може да се използва едновременно. Точката за презареждане се определя от – Презареждане на едно превозно средство наведнъж. С други думи на станция за зареждане броят на точките за зареждане и (обособените) места за паркиране са равни;

  1. Конектор:

Конeкторът е физическият интерфейс между зарядната станция и електрическото превозно средство, през който се доставя електрическата енергия:

Щепсел на кабел (едната страна се състои от „мъжки“ щепсел, а другата страна от „женска версия“). Щепселът от едната страна на кабела пасва в изхода на точката за презареждане, а щепселът от другата страна на кабела пасва във входа на автомобила.

Щепсел, прикрепен към неотделим кабел на станцията за зареждане (обичайно за станциите за бързо зареждане). Този щепсел пасва на входа на автомобила.

Обикновено броят на точките за зареждане и броят на конекторите е равен, но не винаги. Например, има станции за презареждане, състоящи се от 2 точки за презареждане и 3 конектора. В този случай не могат да се използват повече от 2 конектора, не могат да се зареждат повече от 2 превозни средства наведнъж (единият AC и другият DC);

  1. Режими на презареждане, базирани на мощността:

В Европейския съюз точките за презареждане се класифицират в две основни категории въз основа на тяхната мощност и скорост. Категория 1 се презарежда чрез AC, докато Категория 2 се презарежда чрез DC.

Фиг.2  Категории точки за презареждане въз основа на предложението AFIR (приложение III).

 

  1. Видове конектори за зареждане на EV (щепсели):

Към днешна дата не всички електрически превозни средства с батерии и хибридни електрически превозни средства с плъгин могат да се презареждат във всяка точка за презареждане в света. Това е така, защото конекторът за презареждане на EV и входът на превозното средство се различават в зависимост от географията и модела.

В Европа

За ЕС Директивата за инфраструктурата за алтернативни горива 2019/94/ЕС (AFID) понастоящем изисква всички точки за зареждане да са, за целите на оперативната съвместимост, оборудвани най-малко с контакти или конектори за превозни средства от тип 2, Mennekes (за AC нормална и висока мощност точки за презареждане) и конектори на комбинирана система за зареждане, CCS/Combo 2 (за точки за презареждане с постоянен ток с висока мощност). Фигурата по-долу предоставя илюстриран преглед на тези изисквания:

 

Фиг.3  Видове конектори в ЕС

В същото време AFID не забранява добавянето на други конектори към точка за презареждане. Докато преди приемането на AFID в ЕС бяха разгърнати редица точки за презареждане с конектори за променлив ток, различни от тип 2, предписването на стандарт тип 2 чрез директивата сложи край на това. По същия начин, въпреки че от известно време е пазарна практика да се оборудват по-конкретно 50 kW точки за презареждане с допълнителен CHAdeMO конектор, все повече и повече доставчици на точки за презареждане с висока мощност избират да оборудват своите станции само с CCS/Combo 2 конектори.

  1. Останал свят – други стандарти:

SAE J1772 и J3068 (Северна Америка, Япония)

Обществото на автомобилните инженери (SAE) разработи стандартите за съединители J1772 и J3068. Те се прилагат най-вече на пазарите в Северна Америка, докато J1772 се използва и в Япония за целите на AC презареждане.

SAE J1772 (IEC 62196 тип 1) определя четири нива на еднофазно презареждане: AC ниво 1, AC ниво 2, DC ниво 1 и DC ниво 2. Въпреки че конекторът SAE J1772 CCS за презареждане с постоянен ток е доста подобен (макар и малко по-различен ) от EU CCS конектора, AC J1772 конекторът е напълно различен. Това до голяма степен се дължи на факта, че електричеството обикновено се доставя при 120 волта в САЩ, в сравнение с 230 V в Европа.

SAE J3068 допълва SAE J1772 с решения за трифазно презареждане. Конекторът J3068 е механично идентичен с конектор тип 2 и се основава на стандартите IEC 62196-2 и -3.

  1. CHAdeMO (Япония)

Японската компания TEPCO разработи CHAdeMo. Това е официалният японски DC стандарт за презареждане и почти всички японски DC станции за бързо презареждане предлагат CHAdeMO конектор. В Европа, въпреки че от известно време е пазарна практика да се оборудват по-конкретно 50kW точки за презареждане с допълнителен конектор CHAdeMO, значението на CHAdeMO избледнява. Основно това се дължи на избора на японски (но също и на някои френски) производители на автомобили все повече да оборудват своите електрически превозни средства на пазара в ЕС с CCS вход.

  1. Tesla (всички пазари с изключение на ЕС):

Tesla е разработила собствен стандарт за своите конектори и входове. Конекторът Tesla е унифициран конектор за AC и DC презареждане, тъй като поддържа всички нива на напрежение. Въпреки това, от края на 2018 г., превозните средства на Tesla, предназначени за пазара на ЕС, се доставят с европейски CCS вход и Tesla постепенно оборудва своите европейски точки за зареждане с CCS конектори от тип EU.

  1. GB/T 20234.2 и 20234.3 (Китай):

Guobiao или накратко GB стандартите са китайските национални стандарти. Суфиксът /T показва, че това са препоръчителни (макар и не задължителни) стандарти. Докато GB/T 20234.2 е китайският стандарт за AC конектори за презареждане, 20234.3 се прилага за DC конектори за презареждане. Тези стандарти се поддържат само в Китай, въпреки че е имало дискусии между CHAdeMO и китайските организации за стандартизация за разработване на нов, общ DC конектор за презареждане.

Законов или препоръчителен стандарт за всяка географска зона

 

Фиг. 4  Стандарти по географски зони

 

Източник:  Зареждане на електрически превозни средства. Дефиниции и обяснение  EU (2019).

 

Вижте още